ERATEKS Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. SİPARİŞ VE MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ HAKKINDA ÖN BİLGİLENDİRME FORMU


İşbu Satış sözleşmesi ön bilgi formunun konusu, SATICI’nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

1. SATICI

Ünvanı          : ERATEKS Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Mersis No    : 0337038715000030
Adresi          : Zafer Mh. 142 Sk. No: 45/1 Esenyurt, İstanbul
Tel. No.        : +902122946141
Web adresi  : https://activera.com.tr
E-mail          : [email protected]
Şirketimiz İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesidir. ITO’nun meslek ile ilgili davranış kurallarını edinebileceğiniz elektronik iletişim bilgileri de şöyledir: (www.ito.org.tr, Telefon: 444 0 486).

2. ÜRÜN, TESLİMAT, FATURA VE ÖDEME BİLGİLERİ 

Bu kısım Alıcı tarafından elektronik ortamda alınan Ürün(ler)in cinsi, adı ve türü, kodu, miktarı, tutarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat bedeli, tahmini teslimat tarihi, teslim şekli, sipariş veren ve teslim edilecek alıcı bilgileri ile fatura bilgileri hakkında sağlanacak bilgilere göre doldurularak; her bir siparişe uygun şekilde özelleştirilecektir.

Fatura Teslim: Fatura sipariş teslimatı sırasında belirtilen mail adresine mail olarak gönderilecek; e-faturanın bir kopyası ise ürün ile birlikte teslimatta teslim edilecektir.

Sözleşme konusu ürün/ürünlerin teslimatı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanarak SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin SİPARİŞ VEREN/ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile SATICI’nın hesabına aktarılmış olması şarttır. Ürün bedeli SATICI’nın hesabına aktarılmaz veya banka kayıtlarında iptal edilir ise SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Sipariş Veren, Teslimat Yapılacak Alıcı veya Fatura Muhatabı aynı kişiye ait ve/veya farklı kişilere ait olabilir. Farklı kişilere ait olması durumunda verilen ve onaylanan tüm bilgilerden Sipariş Veren sorumludur. Sipariş Veren işbu maddede belirttiği bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Verilen bilgiler ile Alıcı’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır ve tüm sorumluluk Sipariş Veren’e aittir. Teslimat adresi olarak otopark, kapı önü, park gibi belirsiz yerler gösterilemez; gösterilse bile sipariş teslimatı yapılmaz. Teslimat adresinin işyeri, daire, ev, dükkan veya bunun gibi müşteriye aidiyeti belli olan yerler olması esastır. SİPARİŞ VEREN/ALICI bu hükümleri kabul ve beyan eder.

 • 2.1 İşbu sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişi (“Alıcı”), ürün kodu, adedi, ürünün vergi dahil fiyatı, kargo ücreti, ödeme şekli hakkında ödeme yapmadan önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Alıcı tarafından seçilen Ürünler, Alıcı’nın beyan ettiği teslimat adresine gönderilecektir.
 • 2.2 Satıcı Ürünler’i, anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile azami 30 gün içerisinde gönderecektir. Bu kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı’nın Ürünü, kargo firmasının, kendisine en yakın şubesinden en geç 7 gün içerisinde teslim alması gerekmektedir; aksi halde doğacak tüm zarar ve giderlerden Alıcı sorumludur.
 • 2.3 Alıcı, işbu Ön Bilgilendirme ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onayladığında, sipariş verdiği Ürün(ler)’in yukarıda belirtilen fiyatı ve masrafları, yine Alıcı’nın yukarıda seçmiş olduğu ödeme yöntemine göre tahsil edilecektir.
 • 2.4 Alıcı, onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Satıcı da Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnini nezdindeki sistemlerinde üç yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.

3. CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI

SİPARİŞ VEREN/ALICI ürünü SATICI’ya geri gönderirken faturanın bir kopyası ve cayma bildirimi ile birlikte SATICI’ya göndermesi gerekmektedir.

SİPARİŞ VEREN/ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren on dört gün içinde malı SATICI’ya ya da yetkilendirilmiş olduğu kişiye iade etmek zorundadır. Her türlü iadeler mutlak suretle ürünün ambalajı(koruma bantı) bozulmaksızın yapılmaktadır.

SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkansız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

 • 3.1 Alıcı, Ürün’ü teslim aldığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-sözleşme’den cayma hakkını haizdir. Ancak Alıcı, Sözleşmenin kurulmasından Ürün’ün teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir.

  Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

  a) Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,
  b) Birden fazla parçadan oluşan mallarda SİPARİŞ VEREN/ALICININ veya SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün esas alınır.
 • 3.2 Taraflarca aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, Alıcı aşağıdaki Ürün/hizmet(ler)e ilişkin olarak, kullanılmamış olsa dahi, kanunen cayma hakkını kullanamaz: 
  • a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcının kontrolünde olmayan Ürün veya hizmetler,
  • b) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler (üzerinde değişiklik/ilaveler yapılarak kişiye/kişisel ihtiyaçlara özel hale getirilenler);
  • c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, 
  • d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olduğundan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler;
  • e) Tesliminden sonra açılmış, kullanılmış ve denenmiş olması halinde iadesi sağlık-hijyen açısından uygun olmayan; vücut kremi, vücut yağı, vücut losyonu, külot, teddy (bodysuit), bikini, ruj vb ürünler,
  • f) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler,
  • g) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.3.3 Alıcı’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya aşağıdaki şekilde yönlendirmesi gereklidir.
 • 3.3.1 Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine tesliminden önce Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin SATICI’nın 1. maddede bildirilen posta adresi, telefon numarası, faks numarası ve e-mail adresine işbu maddede bildirilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla SATICI’ya yönlendirilmesi yeterlidir.
 • 3.3.2. Cayma hakkının ürünlerin Alıcı’ya ulaştırılmak üzere kargo şirketine teslimini takiben kullanılması halinde, Alıcı, ürün ile birlikte teslim edilen faturanın arkasında yer alan iade formunu doldurmak suretiyle Ürünler’i kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’nın bildirmiş olduğu kargo firmasına iletecektir.
 • 3.4 Cayma hakkının kullanılması halinde, Alıcı Ürün(ler)i cayma bildirimini Satıcı’ya yönelttiği tarihten itibaren en geç on (10) gün içerisinde Satıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. İade edilen Ürünün kargo bedeli, Satıcının anlaşmalı kargo firmasının kullanılması kaydıyla, Satıcı tarafından karşılanacaktır.
 • 3.5 Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, Ürün bedelini ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. Müşteriden tahsil edilmiş bulunan teslimat masrafları, ancak aynı siparişe konu tüm ürünlerin iade edilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır.
 • 3.6 Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa Ürün bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.
 • 3.7 Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.
 • 3.8 Alıcı tarafından verilen siparişte birden fazla ürünün bulunması ve Alıcı’nın bu ürünlerden bir kısmını iade etmek istemesi halinde Alıcı, bu ürünlere ilişkin cayma hakkını ancak ürünün kendisine teslimini takiben kullanabilir.
 • 3.9 Satıcı’nın perakende satış yaptığı mağazalarında, internet üzerinden satışı yapılan Ürünler iade alınmamaktadır.

  Bu bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.


4. ŞİKAYET VE İTİRAZLARA DAİR ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ

 • 4.1 Tüketici, Satıcı’nın internet sitesinde alışveriş esnasında ya da alışveriş sonrasında yaşadığı sorunlarla ilgili olarak aşağıdaki iletişim kanalından Satıcı’ya ulaşabilir.

  Telefon: +902122946141
  E-mail: [email protected]  
   
 • 4.2 Tüketici, ayrıca şikayet başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Tüketici’nin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilir.


5. KABUL VE ONAY BEYANI

Alıcı, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturacak işbu Ön Bilgilendirme’yi onaylamasıyla birlikte, satışa konu Ürün(ler)in temel özellikleri, satış fiyatı, teslim işlemleri, cayma hakkı ve şikayet hakkı dahil tüm hususlarda bilgilendirilmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin akdedilmesi için, işbu Ön Bilgilendirme Formunun SİPARİŞ VEREN tarafından elektronik olarak onaylanması gerekmektedir.